O MNIE

Fotograf
Karol
Kleszyk

Zdjęcia hoteli, pensjonatów i mieszkań to moja pasja. Jestem perfekcjonistą, a każdy kadr buduję przemyślanie zwracając uwagę na najmniejsze detale. Wykonując zlecenie, zdjęcia robię z pełnym zaangażowaniem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Wiem na co zwracają uwagę znam doskonale jej specyfikę i posiadam wieloletnie doświadczenie w fotografii hoteli i pensjonatów. Zarówno w przypadku zdjęć budynków jak i wnętrz staram się wykonać niezbędną ilość fotografii do oddania charakteru i klasy obiektu. Pracuję bez pośpiechu i staram się poznać obiekt, co bezpośrednio przekłada się na piękno zdjęć, które przysporzą Ci wielu nowych klientów. Fotografuję zarówno duże hotele, gdzie sesja trwa przynajmniej kilka dni, a także mniejsze obiekty, jak hotele butikowe, pensjonaty, domy gościnne czy domki letniskowe, gdzie czas pracy może ograniczyć się do jednego dnia zdjęciowego. Gdy sesja przyjmuje duży wymiar. Profesjonalne sesje zdjęciowe wnętrz i architektury w moim wykonaniu to kluczowy element skutecznej kampanii reklamowej oraz podstawa budowy wiarygodnego wizerunku. Z moich usług korzystają hotelarze z całej Polski. O najwyższym standardzie wykonywanych fotografii i ich wysokiej skuteczności w reklamie świadczą dostępne na mojej stronie referencje. W życiu staram się robić to co lubię. Moją ogromną pasją są wyprawy w dalekie kraje – www.wyprawyrowerem.pl – przynosi mi to dużą przyjemność i satysfakcję. Wszystko zaczęło się na pustyni Gobi w Mongolii na którą zabrałem pierwszy aparat. Odkryłem, że filmowanie i robienie zdjęć to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim bardzo rozwijające zajęcie, które pozwala zmienić sposób patrzenia na świat i ludzi. równolegle rozwijałem swoją pasje jaką była wtedy właśnie fotografia. Wraz z publikacją coraz lepszych zdjęć zaczynałem być zapraszany przez różne firmy do realizacji ich potrzeb fotograficznych. Dzięki temu mogę w tej chwili żyć jako profesjonalny fotograf oferując m.in kompleksową organizację i produkcję sesji zdjęciowych dla potrzeb reklamy i wizerunku.  Każda produkcja lub sesja fotograficzna dostosowana jest do konkretnych wymagań klienta. Obsługa na życzenie klienta może być kompleksowa i wsparta doradztwem w całym zakresie produkcji. Zapraszam do obejrzenia mojego portfolio. Fotografuję, uczę i ciągle rozwijam swoje umiejętności. To wszystko z myślą aby moi klienci lepiej zarabiali. To właśnie klienci potwierdzają mi, że dobre zdjęcia pozwalają im lepiej zarobić i wspomóc budowanie odpowiedniego wizerunku w biznesie.

Moja specjalizacja:

  • fotografia wnętrz i architektury
  • fotografia budownictwa
  • fotografia korporacyjna i biznesowa
  • fotografia wizerunkowa (portret, moda, piękno)

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Karol Kleszyk Promo Focus, Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Kleszyk Promo Focus z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720 Kraków

2. Dane kontaktowe firmy : e-mail: kontakt@promofocus.pl, tel. +48 517 897 340, adres korespondencyjny ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720, Kraków;

3. Posiadamy Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzu kontaktowego, portali branżowych z ogłoszeniami, strony internetowej www.promofocus.pl, telefonu lub osobistego kontaktu;

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

5. Na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

7. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, które zapewniają usługi: płatnicze, księgowe, fotograficzne świadczone przez zewnętrzne firmy. Innym pośrednikom współpracującym z Administratorem oraz innym podmiotom partnerskim biorącym udział w realizacji umowy.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

11. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

12. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny, obywatelstwo;

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi;

14. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

15. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);