Pełen profesjonalizm: świetne ujęcia mojej nieruchomości, super obróbka tak, że wygląda jak z katalogu, cenne sugestie, wszystko w błyskawicznym tempie, przed zdjęciami myślałem że zrobię je sam a teraz wiem, że bardziej opłaca się zostawić to profesjonalistom, zdecydowanie numer jeden stosunek ceny do jakości

Wojciech Orzeł

Trener Constant Innovation, Change Management, Akumita

Jesteśmy bardzo zadowoleni z filmu weselnego jaki przygotował dla nas Karol. Realizacja usługi na bardzo wysokim poziomie, widać talent i profesjonalizm w wykonaniu. Filmik jest bardzo dynamiczny, wesoły, a kolory żywe i nasycone. Dodatkowo Karol jest bardzo sympatyczną osobą i dzięki temu można się czuć swobodnie przed kamerą. Polecamy:)

Anna Kraczka

Krakowska Pracownia Nieruchomości sprzedaje gotowe mieszkania inwestycyjne. Dobre zdjęcia nieruchomości robią dużą część roboty.
Dlatego od roku sesje fotograficzne zlecamy wyłącznie Karolowi. Dostajemy bardzo dobrą jakość, w krótkim terminie w super atmosferze.
Gorąco polecam! 🙂 🙂

Michał Konieczny

Prezes Zarządu , Krakowska Pracownia Nieruchomości sp z o.o.

Solidnie, profesjonalnie i z dbałością o efekt końcowy. Polecam 😉

Mateusz Bobek

MB FILM Mateusz Bobek

Gorąco polecam! Razem z siostrą prowadzimy mały salon masażu. Wnętrza nie dość że są małe, to jeszcze ciemne, przez co profesjonalne zaprezentowanie naszych zabiegów było bardzo trudne. Karol to magik, który za pomocą aparatu wydobył to co najlepsze z wnętrz naszego salonu masażu, ale przede wszystkim z naszych zabiegów oraz nas samych. Dzięki niemu mamy zaplecze pięknych zdjęć, które z dumą wykorzystujemy do promocji i prezentacji naszego biznesu. Współpraca z takim fotografem to czysta przyjemność  wszystkie nasze prośby zostały spełnione a sama sesja przebiegła w przemiłej atmosferze.

Martyna Kasprzak

Salon Maha Punye Ayurveda

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Karol Kleszyk Promo Focus, Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Kleszyk Promo Focus z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720 Kraków

2. Dane kontaktowe firmy : e-mail: kontakt@promofocus.pl, tel. +48 517 897 340, adres korespondencyjny ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720, Kraków;

3. Posiadamy Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzu kontaktowego, portali branżowych z ogłoszeniami, strony internetowej www.promofocus.pl, telefonu lub osobistego kontaktu;

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

5. Na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

7. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, które zapewniają usługi: płatnicze, księgowe, fotograficzne świadczone przez zewnętrzne firmy. Innym pośrednikom współpracującym z Administratorem oraz innym podmiotom partnerskim biorącym udział w realizacji umowy.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

11. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

12. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny, obywatelstwo;

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi;

14. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

15. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);